אודות

קרן לאוטמן היא קרן משפחתית שנוסדה בשנת 2008


פעילותה של קרן לאוטמן מתמקדת בשני תחומים עיקריים:
 
 

קידום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי

 • פיתוח תכניות למידה, צמיחה וקידום מעמדם של מנהלי בתי הספר בישראל.
 • עבודה מערכתית לחיזוק תשתיות חינוך בישוב/שכונה.
 • תמיכה בעמותות ובתכניות לצמצום פערים
 • תמיכה בנגישות להשכלה גבוהה
 • תמיכה בקידום מדיניות חינוך הנוגעת לצמצום פערים.

 

קידום השותפות והשויון בין אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית

 • קידום הזדמנויות השכלה ותעסוקה בקרב מיעוטים בישראל
 • תמיכה בעמותות הפועלות למען שויון וקידום זכויות מיעוטים.
 • חיזוק תשתיות חינוכיות בחברה הדרוזית.
   

 העקרונות המנחים לפעילות הקרן הינם:

 • השקעה בתכניות ובמסגרות חינוך איכותיות, פורמאליות ובלתי- פורמאליות.
 • השקעה בפיתוח תכנים ושירותים חדשים ליצירת שינוי משמעותי ובר קיימא בתחומי העיסוק של הקרן.
 • ליווי ומעורבות פעילה בשלבים השונים של התכניות בהם הקרן משקיעה.
 • יצירת שיתופי פעולה עם גופים ממשלתיים, רשויות מקומיות, וארגוני חברה אזרחית – בכל תחומי הפעילות של הקרן.
   
טוחן מדיה - בניית אתרים