בית באוניברסיטה

מרכז תמיכה וליווי לבוגרי האוניברסיטה לנוער

 
 

"בית באוניברסיטה" היא תכנית להקמת מרכז שישמש בית באוניברסיטה לסטודנטים הצעירים, בוגרי תכנית "אוניברסיטה לנוער".

שותף מוביל: היחידה לנוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן, אוניברסיטת תל אביב

 

על אוניברסיטת תל אביב לנוער
 

אוניברסיטת תל אביב לנוער היא מסגרת אקדמית לתלמידי תיכון מצטיינים הבאים מכל שכבות החברה הישראלית, בדגש על טיפוח מצטיינים מהפריפריה. בכל שנה לומדים בתוכנית כ-600 תלמידים במגוון מסלולים, ונקלטים תלמידים מיישובי הפריפריה הקרובים והרחוקים ממרכז הארץ. בשנים האחרונות ניתן דגש מיוחד לאיתור ולקליטת תלמידים, אשר נחשפים לעולם האקדמי ולתל אביב, והופכים למובילים בבית ספרם, במשפחתם ובקהילתם.

 

חזון התכנית

  • צמצום אי השוויון בהזדמנויות עבור בני נוער בחברה הישראלית, באמצעות הגברת הנגישות להשכלה גבוהה.
  • החזרת השאיפה למצוינות לסדר היום הציבורי.
  • הצבת החינוך במקום גבוה בסולם העדיפויות של החברה הישראלית.

 

מטרת התכנית

  • להנגיש קבוצות אוכלוסייה מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל אל האקדמיה, מתוך עמדה הרואה ברכישת ידע והשכלה מכשיר מרכזי במוביליות חברתית ובהקטנת פערים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בתוך החברה הישראלית.
  • ליווי צמוד ויצירת סביבה משפחתית תומכת מעצימים את המסוגלות האישית והלימודית של משתתפי התוכנית, ומשפיעים ישירות הן על סיכויי קבלתם לאוניברסיטה, והן על הישגיהם האקדמיים.
  • "בית באוניברסיטה" יהווה מסגרת נוספת לתמיכה בסטודנטים ראויים לקידום, אלו שהתחילו את לימודיהם בתקופת התיכון ואלו שכבר שהתקבלו כסטודנטים מן המניין, וילווה אותם לאורך כל מסלול לימודיהם האוניברסיטאיים.


עיקר חשיבותה של התכנית נעוץ במרכיב האנושי, המתווך ומרכך את המפגש הראשוני עם המוסד האקדמי הגדול, הזר והמנוכר. תכנית "בית באוניברסיטה" מהווה מסגרת חונכת התומכת ומלווה את הסטודנטים הצעירים בהיבטים השונים של חייהם בקמפוס; מטרתה לסייע לסטודנטים במפגש הראשוני עם האוניברסיטה ומוסדותיה, החל ממילוי טופסי מועמדות ורישום למבחנים הפסיכומטריים ועד התמודדות עם החומר הלימודי ועם דרכי העבודה המקובלות באקדמיה.

 

פעילויות המתקיימות במסגרת "בית באוניברסיטה"

  • יועץ חינוכי מלווה את תלמידי התיכון במהלך לימודיהם באוניברסיטה לנוער. היועץ אחראי על הנחיית חונכים ומתגברים, איתור וליווי צמוד של תלמידים שזקוקים לתמיכה אישית.
  • רכז בוגרים האחראי על שמירת קשר עם הבוגרים ומעקב אחרי מסלול התפתחותם, תמיכה ביוזמות בוגרים הנעשית במקומות מגוריהם במהלך ולאחר תקופת לימודיהם באוניברסיטה לנוער, עזרה במתן הכוון וייעוץ ובניית קריירה לכל בוגר, והפניה למרכז לייעוץ והכוון לימוד בהתאם לצורך. הרכז עוזר גם בתהליכי הרשמה למוסדות להשכלה גבוהה, איתור מלגות ללימודים פסיכומטריים, ללימודים אקדמיים וכדומה.
  • קיום מפגשי בוגרים לחיזוק הקשר של הבוגרים עם הארגון ובינם לבין עצמם.
  • שילוב הבוגרים בצוות ההפעלה של אוניברסיטת תל אביב לנוער.


מבין בוגרי אוניברסיטת תל אביב לנוער, כבר למעלה מ-230 סטודנטים החלו לימודים להשכלה גבוהה. בקרב בוגרי המחזורים הראשונים (בני24-27) יש מעל ל-90% לומדים.

 

שותפים:

 

 

 

טוחן מדיה - בניית אתרים