המחלקה לתערוכות ניידות במוזיאון תל אביב
 

במוזיאון תל אביב לאמנות פועלת המחלקה לתערוכות ניידות ע"ש רחל לאוטמן, שהציבה לה כיעד להפיץ תרבות ואמנות באמצעות תערוכות רפרודוקציות של אמנות בינלאומית, ישראלית ויהודית.

התערוכות נשלחות לבתי ספר, למרכזי תרבות, לספריות, למוסדות חינוך ולמידה ולכל מוסד וגוף המעוניין ברחבי הארץ. הן מהוות כלי עזר חשוב להוראה ולהמחשה, ותורמות לעיצוב הסביבתי של המוסד המציג.

כל תערוכה מכילה חמש-עשרה רפרודוקציות מלוות בהסברים המעניקים ידע על האמן והיצירה. למחלקה אוסף של כשלושים אלף רפרודוקציות, המסווגות לשלוש מאות נושאים בקירוב. התערוכות מורכבות ממספר חטיבות: תקופות וזרמים באמנות, אמני מופת, נושאי חתך, טכניקות ועוד. ניתן לאצור תערוכות לפי דרישת המנוי.

נושאי התערוכות לקוחים מכל תולדות האמנות. הם מתאימים לתוכנית הלימודים של מערכת החינוך וניתן לשלבם במקצועות רבים במערכת הלימודים הכללית. המאפיין תערוכות אלו הוא היותן מלוות בטקסטים פרשניים דידקטיים, המעניקים ידע על האמן ועל היצירה.

להלן מספר מצומצם של נושאים מתוך כ-290 הנושאים: סובלנות, חברות, בית, זהות ישראלית ויהודית, נושאי החגים, צבע באמנות, סוריאליזם, אמנים בודדים, התנ"ך באמנות ונושאים מתוכו, נושאים המוצגים במוזיאון ותצוגות יחיד לאמנים.

בעקבות התמיכה שנותנת קרן לאוטמן למחלקה, התערוכות מוצעות לבתי ספר ולמוסדות חינוך אחרים שנמצאו מתאימים, במחיר מסובסד ונמוך במיוחד.
 
 

שותפים:


טוחן מדיה - בניית אתרים