הקרן החדשה לישראל

הקרן החדשה לישראל היא גוף מוביל לקידום הדמוקרטיה, הצדק והשוויון לכל תושבי ותושבות ישראל. אנו מאמינים ומאמינות שישראל יכולה וצריכה להתקיים על פי חזונם של מייסדיה - חזון המבטיח שוויון זכויות חברתיות ומדיניות לכל אדם, ללא הבדלי דת, גזע ומין.

אנו תומכים/ות ומחזקים/ות יוזמות אזרחיות וארגונים חברתיים המייצגים את האנשים הסמויים מהעין. הקרן מקדישה את עיקר משאביה לטובת שיפור איכות חייהן של האוכלוסיות המוחלשות בחברה הישראלית. מאז הקמתה העניקה הקרן יותר מ-250 מליון דולר ליותר מ-850 ארגוני שטח אזרחיים, ארגונים הפועלים לצמצום פערים חברתיים, קידום והעצמת נשים, פלורליזם יהודי וחופש דת, זכויות האדם והאזרח, קליטת עולים והעצמתם וצדק סביבתי.

הקרן החדשה לישראל נמצאת בחזית העשייה והשינוי החברתי גם באמצעות שתיל (שירותי תמיכה וייעוץ לשינוי חברתי), הזרוע הביצועית של הקרן. כמרכז לפיתוח יכולות של ארגוני שטח לשינוי חברתי, שתיל מעצים קהילות מוחלשות על ידי הקניית כלים לשיפור חייהן ועל ידי בניית ארגונים המקדמים שינוי חברתי לטווח ארוך.

שתיל נענה לצרכים הנובעים מהשטח וכן פועל באופן פרואקטיבי - מגיע לציבור הנמצא בשוליים הכלכליים והגיאוגרפיים של החברה ומחזק את כוחו על ידי יצירת פורומים של ארגונים. פעילות שתיל מחזקת את הדמוקרטיה בישראל על ידי עידוד אזרחים להיות מעורבים בתהליכים שלטוניים וחיזוק השאיפה לצדק חברתי וכלכלי. עם סניפים ברחבי הארץ, מסייע שתיל בכל שנה ליותר מ-1,000 ארגונים והתארגנויות לשינוי חברתי, בשלבי הקמתם ובפעולתם השוטפת.

לאתר הקרן לישראל החדשה

טוחן מדיה - בניית אתרים