תנועת הכל חינוך


תנועת "הכל חינוך" מורכבת מאנשים בעלי עמדות שונות, אנשי חינוך, מורים ומנהלים, אנשי עסקים, חילונים ודתיים, המבקשים להביא לרפורמה ארוכת טווח בחינוך הציבורי, מגובה בתקציב רב שנתי. דב לאוטמן הוא ממייסדי התנועה, ומשמש כיושב הראש שלה כיום.
"הכל חינוך" היא תנועה ציבורית רחבה, בלתי מפלגתית, המבקשת להוביל מהלך לאומי מתמשך לקידום, שיפור והתחדשות מערכת החינוך בישראל על ידי הצבת החינוך בראש סדר היום הלאומי וקידום וגיבוש מדיניות חינוך ותכנית לאומית רחבה המעוגנת בהסכמה ציבורית, מגובה בחקיקה ובתקציב רב שנתי.


חזון התנועה

"הכל חינוך" תפעל לקידום , שיפור והתחדשות מערכת החינוך בישראל, על ידי הצבת החינוך בראש סדר היום הלאומי וקידום ישומו של מהלך נרחב, המעוגן בהסכמה ציבורית, חקיקה ותקצוב מתאים וארוך טווח.

 

הדרישות של תנועת הכל חינוך

  • אחריות בלעדית של המדינה על זכותו של כל תלמיד לחינוך איכותי.
  • העדפה ברורה של מערכת החינוך הציבורי והפיכתה למערכת החינוך האיכותית בישראל.
  • סל חינוך אישי לכל תלמיד הכולל את התקציבים הנדרשים לצורך מימוש הזכות לחינוך.
  • תקצוב דיפרנציאלי לכל תלמיד להבטחת שוויון במערכת החינוך ולצמצום הפערים החברתיים.
  • הגדרת תכנית לימודי יסוד שתחייב את כלל התלמידים ותכשירם לאתגרי המאה ה-21. רק מוסדות שילמדו את תכנית הליבה ימומנו במלואם על ידי המדינה.
  • קיום חינוך התואם את תרבותן של הקהילות הייחודיות בישראל.

     
לאתר תנועת 'הכל חינוך'

טוחן מדיה - בניית אתרים