הקרן לעידוד יזמות חינוכית

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות הוקמה בשנת 1971 על–ידי פרופ' מרסלה ברנר ז"ל מתוך רצון להעצים את המורה ואת המחנך בישראל תוך טיפוח יצירתיות וחדשנות בחינוך. באמצעות מענקים כספיים ותמיכה מורלית לגננת, למורה או לצוות מורים מעודדת הקרן את יצירתם של רעיונות חינוכיים חדשניים ומאפשרת את יישומם במערכת החינוך הישראלית.


הקרן שמה דגש על יוזמות ועל פעילויות שנוצרו כמענה לבעיה שעלתה בכיתה, ועל אלו המציגים חידוש ופריצת דרך. כך מעודדת הקרן מורים לאבחן את הקשיים הלימודיים או החברתיים בכיתותיהם ולפתח יוזמות מקוריות שתכליתן לשפר את תהליכי הלמידה ולהגביר את הסקרנות ואת המוטיבציה בקרב התלמידים.


בבסיס העשייה מונחת האמונה כי מעורבותם של המורים בפיתוח התכנים הלימודיים תורמת תרומה מכרעת לכישוריהם המקצועיים, למוטיבציה שלהם ולהשבחת דרכי ההוראה. במענק הקרן זוכים גננות ומורים בעלי יוזמות בכל תחום ידע או חברה, בכל קבוצות הגיל, האזורים והמגזרים בישראל. זאת ועוד, תמיכתה של הקרן במורים ובמורות המובילים משפיעה על כלל מערכת החינוך בארץ; מגוון הפרויקטים המתבצעים בתמיכת הקרן מתועדים ומופצים בקרב קהילת המורים ומקצתם אף משולבים בתכנית הלימודים.

לאתר הקרן לעידוד יזמות חינוכית


טוחן מדיה - בניית אתרים