תכנית מפרש


מטרת מיזם "מפרש" היא הצמחת יזמות איכותית ומשמעותית של מנהלי בתי ספר, כמענה לצרכים ואתגרים של מערכת החינוך בישראל.

שותפי המיזם הם קרנות ותורמים המשקיעים בתחום החינוך בישראל:
קרן לאוטמן – קרן משפחתית אשר הוקמה בשנת 2008, ומשקיעה בעיקר בחינוך ובקידום השויון והשותפות בין אוכלוסיות שונות בישראל.
קרן ברכה – קרן ציבורית הפעילה בישראל משנת 1967 בתחומים של קידום אקולוגיה וסביבה מקיימת, מצוינות תרבותית וחינוך.
קרן דניאל – קרן חדשה, המשקיעה בתכניות חינוכיות בישראל.
הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו בישראל - הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו בישראל פועלת למען שיווין וצדק בחברה האזרחית ולמען חיזוק הקשר בין הקהילות היהודיות ברחבי העולם.
וילאר בע"מ – משקיעים בתכניות בתחום החינוך בישראל.
הבינתחומי הרצליה -  מוסד אקדמי פרטי, ראשון מסוגו בישראל.
J.P. Morgan -  תאגיד בנקאי אמריקאי רב-לאומי הפעיל בתחום ניירות ערך, השקעות ובנקאות קמעונאית. זהו הבנק הגדול בארצות הברית לפי שווי נכסיו.
משרד החינוך 

בראש המיזם עומדת ד"ר בת חן וינהבר, המתמחה בפיתוח יוזמות חדשניות במערכת החינוך, וצוות מקצועי של מנחים בעלי ניסיון ניכר ומגוון בחינוך.


רקע


בעולם החינוך ישנן ראיות רבות לכך שפיתוח אפשרויות ליוזמה ופעולה של אנשי ה"שטח" החינוכי (מורים, מנהלים) מביא לצמיחה ומעצים את איכות ההוראה והלמידה בבתי הספר. מנהלי בתי הספר, כמנהיגים בקהילתם המקצועית, הם המפתח להובלת יוזמות וליצירת שינוי חינוכי, בראיה מערכתית וארוכת טווח. מערכת החינוך תומכת כיום במגוון דרכים בפיתוח יוזמות בית ספריות. יחד עם זאת, היקף הצרכים וכמות בתי הספר בארץ מזמנים כר פעולה נרחב של בתי ספר שאינם נכללים באחת התכניות ויוכלו ליהנות מהזדמנות זו.


על תכנית "מפרש"


תכנית "מפרש" תזמן מרחב פיתוח יוזמות חינוכיות על ידי מנהלי בתי ספר; תספק כלים מקצועיים לקידום והצלחת יזמות חינוכית, תאתגר ותקדם למידת מודלים ייחודיים ופיתוח מיזם אישי מאתגר; תאפשר חשיבה פתוחה וגמישה על המרחב החינוכי; תפתח ידע מצטבר וזמין לאנשי חינוך בתחום היזמות החינוכית, תפגיש בין יזמים מתחומים שונים; תפיץ תובנות מצטברות על יוזמות ותהווה "מרחב חי להפלגה" עבור מנהיגי חינוך בישראל.

 

תיאור התכנית


מתוך סקירת הספרות עולה כי החממות ליזמות חינוכית מהוות כלי מצוין לקידום יזמות במערכת החינוך. יזמים זקוקים למסגרות תומכות אשר במסגרתן יוכלו לפתח את רעיונותיהם ולהביא להבשלתם, לסיוע בפתיחת אפשרויות השתלבות בשדה ולתמיכה בעת גיוס משאבים ושיתופי פעולה (Hess & Hassel, 2007). חזון ונחישות אינם מספיקים כדי לממש יוזמה. חממות היזמות החינוכית צריכות לסייע ליזמים בהון התחלתי לקידום המיזם (כסף), הון אינטלקטואלי (השכלה והכשרה רלבנטיות) והון אנושי (קישור לכוח אדם איכותי, יועצים ומנטורים) (Hess, 2007 , (Hentschke & Caldel, 2005.

"חממות חינוכיות" מקדמות את בנייתן של רשתות יזמים ובדומה לכל מגזר תעשייתי המקדם יזמות, קהילות של יזמים מהוות בסיס ללמידה בלתי פוסקת, התעדכנות ויצירת הזדמנויות חדשות (Smith & Petersen, 2006).

יזמות חינוכית אינה מעשה בודד Costa and Lavaroni) 2011), אלא תהליך מעגלי שמבוסס על איסוף מידע, ארגונו, בניית רעיון, הערכתו ואיסוף מידע מחודש בהתאם להערכה. במעגל זה כל שלב יכול להוביל לשלב אחר ולפתיחת התהליך מחדש.

שישה מרכיבים הכרחיים לתכנית לעידוד יזמות וחדשנות Stoll and Temperley) 2009):
 • יש להוציא את המשתתפים מ"אזור הנוחות" שלהם ולאתגר אותם ללא הרף במקומות חדשים, בתכניות לימוד לא מוכרות ובהתנסות בכישורים לא מוכרים.
 • יש לנתק את המשתתפים מסדר היום העמוס של העבודה השוטפת בבית הספר.
 • יש ליצור סביבת עבודה תומכת וקהילה של לומדים המגיבה לרעיונות באופן בונה ומעודדת השמעת מגוון דעות (Costa & Lavroni, 2011).
 • על התכנית לעודד יצירתיות, חדשנות ודמיון ולקדם מודעות מערכתית לחשיבותן של תכונות אלו (Costa & Lavroni, 2011). חשוב להדגיש כי הערכה ואמון ממנהיגים, כמו גם role modeling של לקיחת סיכונים, מעודדת לקיחת סיכונים בקרב הלומדים ומקדמת את מידת היצירתיות שלהם.
 • מומלץ ליצור מצב בו המשתתפים חווים תחושת דחיפות, או אפילו "משבר" - כאשר ידע קודם לא מתאים לאמונות הקיימות נוצר דיסוננס שמקדם יוזמה ופתרון בעיות יצירתי.
 • יש לשוב ולהזכיר את הערכים המרכזיים של התכנית – תזכורת כזו מאפשרת לאזן ולייצב את ההתרגשות הנובעת מפעילות יזמית יצירתית וחוסר המגבלות הקשור בה.

מרכיבים מרכזיים אילו יבואו לידי ביטוי בתהליך ובתוכן הפעולה של תכנית "מפרש".


דרכי הפעולה


עיקר התכנית תפעל במסגרת של "סדנת עבודה" בה ישתתפו מנהלי בתי הספר שיבחרו לתכנית. אליה יצטרפו רבדים של ניהול מידע וידע, נראות ושיתוף, עבודה קבוצתית ועבודה אישית. התהליכים יהיו שלובים ויתמכו האחד בשני לקידום מטרות התכנית. להלן פרוט ראשוני של סדנת העבודה והיבטי ניהול ושיתוף במידע וידע.

 

סדנת עבודה


סדנת העבודה היא הבסיס לפיתוח יוזמות המנהלים. בכל שנה יבחרו 10-15 מנהלים בעלי פוטנציאל ניצול גבוה של התכנית.

מסגרת – החלק הראשון של התכנית ימשך שנתיים, במהלכן על מנהל בית הספר להתחייב לנוכחות מלאה, למשך יום בשבועיים בשנה הראשונה, ויום בחודש בשנה השניה. לאחר שנתיים, יצטרף המנהל לפורום פתוח של בוגרי התהליך, לקידום יוזמות נוספות או לפיתוח והעמקת היוזמה המקורית.

תהליך - במהלך השהייה בסדנה, יוכל המנהל לשהות/ליצור/לפתח/להתיעץ/ללמוד/לטעות/ לתקן/ להצליח/לשתף ולפעול באמצעות מגוון חומרים וכלים. לתהליך כולו יבנה רצף מקצועי של שלבי תכנון, פיתוח ויישום מיזם, שיהווה בסיס משותף לכלל היוזמות.

כל יום סדנה יכלול את חברי הקבוצה של אותה שנה, ויאפשר זמן עבודה פרטי בליווי יעוץ מומחים, בשיח עמיתים או בחקירה עצמית של מידע. בנוסף, כל יום סדנה יכלול גם רכיב משותף של למידה בקבוצה: מודל, שלב בתהליך פיתוח היוזמה, הכרות עם יזם מסוים, דילמה משותפת, ניתוח מקרה של אחד היזמים בקבוצה...

לכל יזם יוצמד מנחה אישי מצוות התכנית, שיסייע להתקדמותו ברמה האישית. העבודה עם המנחה האישי תיעשה באופן רציף לכל אורך התוכנית, על פי תוכנית עבודה ומפגשים מובנים שיכללו גם, אך לא רק, את מפגשי הסדנה. בנוסף לצוות "הבית" של התכנית, שיהיה נוכח תמיד בסדנה, ישתלבו בהתאם לצורך ולעניין של היזמים, יועצים מומחים (בנושאים כגון: פדגוגיה, ניהול משאבים, שיווק, מיומנויות למידה ועוד). צוות הבית והיועצים יהיו אחראיים לפיתוח שפה משותפת, תשתיות תוכן, כלים ותהליכי עבודה מיטביים.

"מפרש פתוח":
חממת "מפרש פתוח" מציעה מגוון מסלולי סיוע וליווי ליזמים חינוכיים:
 • ליווי פרטני קצר מועד להנעת תהליכים של פיתוח יוזמות.
 • התייעצות עם מומחה תוכן בהתאם לתחום היוזמה.
 • שירותי מידענות בתחומי היוזמה.
"מפרשיות"-סדנאות התמחות ייעודיות ליזמים בתחום החינוך. 

 

ניהול מידע וידע ושיתוף


תהליך הפיתוח והייזום ילווה באיתור, איסוף וארגון ידע מהארץ ומהעולם על תחומי התוכן הרלונטיים. הידע הנצבר והמתפתח יסייע במתן מענה לצורך של המנהל היזם, ובעלי עניין אחרים (מנהלי בתי ספר, גורמי חינוך אחרים). פיתוח המידע, הידע והשיח המקצועי סביב אתגרי מערכת החינוך יתרחש במספר רמות: איתור ולמידת ידע קיים בארץ ובעולם, יצירת הזדמנויות לדיון וחשיבה מורכבת סביב סוגיות מפתח ושיתוף בידע הנצבר בתהליכי העבודה היזמיים. לשם קידום אתגרים אילו יש לפעול במספר רמות:

אתר אינטרנט - שירכז את הידע והמידע המשותפים, יאפשר קיום דיונים וחילופי מידע עם גורמים מובילים בארץ. המידע המצטבר ינוהל בשתי רמות מרכזיות של קידום יזמות: התהליך היזמי והתוכן החינוכי מקצועי סביבו מתקיימת היוזמה. שתי רמות אילו ישרתו את עמיתי התכנית ויהיו פתוחים גם לכלל מנהלי בתי הספר בישראל.

מפגשי דיון וחשיבה - עם מגוון גורמים רלוונטים, סביב אתגרים וסוגיות חינוכיות מורכבות. המפגשים יתקיימו בהובלת עמיתי התכנית, בהתאם לנושאים עליהם ירצו להיוועץ, או על ידי צוות התכנית בנושאים משמעותיים אחרים.
 

ייחודיות התכנית:

 • יצירת פלטפורמה מקצועית פתוחה וגמישה לפיתוח ייזמות וחדשנות חינוכית
 • יצירת זירת חשיבה, ניתוח ופיתוח שיח סביב אתגרי מערכת החינוך בישראל
 • איגום והפצת ידע בר הפצה לקידום ופיתוח יוזמות עתידיות
 • קידום שותפויות בין מגזריות בהובלת מנהלי בתי ספר וגורמי מקצוע ממערכת החינוך

טוחן מדיה - בניית אתרים