תוכנית המצוינות המדעית - המכללה האקדמית תל-חי

תוכנית המצוינות המדעית מציעה מודל תהליכי שמטרתו להגביר את הזיקה לתחום המדעים והטכנולוגיה, לטפח מיומנויות מדעיות ולסייע בעיצוב תמונת עתיד אקדמית-מקצועית. ייחודה של התוכנית היא בשימת דגש על טיפוח "תרבות" של מצוינות, בניית רצף תהליכי ושילוב וחשיפה של הקהילה לתהליך. 

התוכנית משלבת חשיפה מדעית והתמודדות עם תהליך חקר משמעותי לצד חשיפה לאקדמיה. במסגרת התוכנית מושם דגש על למידה חווייתית, התנסותית ופעילה תוך העשרה מדעית וטיפוח מובנה של מיומנויות למידה הרלוונטיות לתחום המדעי. תכני הלימוד משלבים היבטים רלוונטים מחיי היום-יום.


טוחן מדיה - בניית אתרים