מעשה - עמותה לשינוי חברתי

מרכז מעשה הוקם בשנת 2004 במטרה לקדם את ערך ההתנדבות ולהוביל מסגרות התנדבות לצעירים בישראל באופן שוויוני ומקצועי. מרכז מעשה שם דגש על גיוס אוכלוסיות מוחלשות בגילאי 18-21 למסגרות התנדבות ופיתוח מעטפת מקצועית המסייעת למתנדב לבצע את פעילותו באופן מיטבי.
ארגון מעשה מבקש לשנות את התפיסה הרווחת היום בישראל בנושא ההתנדבות ומנהיגות – הן מבחינת הגישה החינוכית, והן במיצוב ההתנדבות כמשימה חברתית ולא פוליטית, אשר מקדמת תהליכי העצמה אישיים לאוכלוסיות מוחלשות:

הפעלת מתנדבים בכל מסגרות ההתנדבות הקיימות (שנת שירות, נח"ל קהילתי, מכינה קדם צבאית, שירות לאומי, שירות אזרחי ושנת התנדבות פרטית).
עבודה עם אוכלוסיות יעד מגוונות (יהודים, ערבים, דתיים ,חילוניים , יוצאי קווקז ואתיופיה, צעירים מישובים מוחלשים ומחוזקים) אשר נפגשים ודנים במשימה החברתית המשותפת.
גישה מקצועית מתקדמת - פיתוח נושאי הידע הנדרשים למתנדבים למימוש הפוטנציאל הן של המתנדב והן של תופעת התנדבות.
יכולות ביצוע והשפעה על גופים בזירת ההתנדבות: כושר יזמות , פיתוח והפעלת פרויקטים חדשניים, יכולת אינטגרציה בין גופים וארגונים חברתיים.
גישה חינוכית ערכית: הגישה של מעשה הינה ייחודית וחדשנית, המתבססת על דרישה להישגים ומיצוי יכולות מכלל בני הנוער המדגישה את יכולות בני הנוער (תיוג חיובי) ואת המשותף להם. זאת על פני גישה טיפולית מתייגת ומבדלת- (בייחוד כלפי נוער תושב הפריפריה).


כיום, ארגון מעשה מפעיל כ 700 מתנדבים, ממגוון אוכלוסיות בחברה הישראלית: ערבים ויהודים, יוצאי אתיופיה וקווקז, דתיים וחילוניים, עולים חדשים וותיקים. קצב גיוס המתנדבים שלנו בקרב אוכלוסיות מוחלשות מהפריפריה גדל במאות אחוזים. מ-12% בשנת 2004 ל- 90% בשנת 2010.

חזון
  • קידום ערך ההתנדבות והובלת מסגרות התנדבות לצעירים בישראל באופן שוויוני ומקצועי

מטרות
  • פיתוח יכולות אישיות וכישורי מנהיגות של צעירים במסגרות התנדבות
  • הרחבת נגישות מסגרות ההתנדבות לצעירים מיישובי הפריפריה
  • שיפור ברמת המקצועיות בתחום מסגרות ההתנדבות של צעירים בישראל

אתר מעשה - http://www.maase.org.il/
טוחן מדיה - בניית אתרים