Collective Impact - השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית

 

השותפים המייסדים למיזם הם בוגרים של כיתה 24 בתוכנית וקסנר-ישראל למנהיגות , בבית הספר למדיניות ציבורית בהארווארד 2013. המייסדים גיבשו מיזם הממוקד בפריצת דרך בשיעורי ההעסקה וטיב ההעסקה של האוכלוסיה הערבית במשק. שלדור, חברת ייעוץ עסקית מובילה, אשר נבחרה לסייע למיזם, תלווה את המעסיקים המהווים את מנוע הצמיחה בסקטור הפרטי לזיהוי כדאיות עסקית, הזדמנויות וחסמים, קביעת יעדים ראליים ומדדים שנתיים לתעסוקת אזרחים ערבים. המיזם ממוקד בהשגת הבנה מעמיקה של פרספקטיבת המעסיקים בסקטור הפרטי - על רבדי הניהול השונים בתוך החברות, שתאפשר בניית מודלים אפקטיביים להעסקה שוויונית וכדאית של החברה הערבית.

למיזם 2 צירים אסטרטגיים מובילים וחדשניים:

1. רתימת המגזר העסקי להובלה ולפריצת דרך בנושא:
הציר המרכזי הוא הייעוץ המחקרי, שמבוצע על ידי חברת הייעוץ שלדור, ובודק לעומק את הכדאיות העיסקית, החסמים, ההזדמנויות ומחוללי השינוי בקרב כל אחד מ- 50 המעסיקים המובילים במשק, הנמנים על 200 החברות הגדולות בסקטור הפרטי בישראל. התהליך מיועד לרתימת המגזר העסקי באופן אקטיבי למחויבות קונקרטית ליעדים ולמדידה של אחוזי מושמים ערבים בתעסוקה הולמת - תוך בניה עצמית של מודל עבודה פנימי מעשי ואפקטיבי.
במסגרת הייעוץ המחקרי יתבקשו המעסיקים לייצר המלצות לסוג שיתוף הפעולה והסיוע מצד מגזרים אחרים (ממשלה, עמותות, פילנתרופיה, חברה ערבית) שיוכלו לתמוך ולקדם את עבודת המעסיקים בנושא.

בימים אלו עם תום המחקר, נבחרים חמישה מעסיקים אשר ישמשו כפיילוט לתיקוף המודלים.בתום התהליך, חברת הייעוץ תבנה מודלים עסקיים גנריים, הניתנים לשכפול למרבית החברות הגדולות בסקטור הפרטי.

2. בניית רשת שותפים:
לצד התהליך הייעוצי/מחקרי, נבנית רשת השותפים מחזיקי העניין מהמגזרים השונים (מגזר III, החברה הערבית, פילנתרופיה וממשלה). הנחת העבודה הינה שניתן יהיה לבצע פריצת דרך רחבת היקף, בת קיימא וארוכת טווח רק בהליכי השפעה משותפת בינמיגזריים. המיזם בחר ביישום מודל ה COLLECTIVE IMPACT, הגישה המתכללת את כל מחזיקי העניין מכל המגזרים, לפתרון בעיה חברתית מורכבת ובעלת השפעה רחבת היקף תוך מחויבות ארוכת טווח לסדר יום משותף . המיזם משמש כגוף מתכלל (ENABLER) בתהליך.

בו זמנית מתבצע תהליך למידה והסקת מסקנות מהעשייה הענפה עד כה בתחום, בשותפות עם כל העמותות, הפילנתרופיה, הממשלה, החברה הערבית והמעסיקים. תהליך זה מתבצע כתהליך משלים לממצאים המתקבלים מהייעוץ המחקרי עם המעסיקים, וגיבוש המלצות על מודלים קיימים וחדשים אשר יסייעו למעסיקים לעמוד ביעדים. המודל המערכתי ייקח בחשבון חבירה אפקטיבית בין כל השחקנים להגדלת עוצמת ההשפעה ופריצת דרך בתחום.
גישה כוללת:

בתום תהליך הייעוץ המחקרי, הלמידה וגיבוש המודלים, יוחלט מהי הדרך המתאימה לביצוע שלב ההרחבה של התוכנית (שכפול והטמעה של המודלים בקרב החברות הגדולות במשק) ומהו המנגנון הנכון להמשיך את שיטת העבודה הבין-מגזרית בצורה אפקטיבית ולאורך זמן. המיזם מופעל בעזרת שיתופים, מכון ראות, מתן ו-JFN , המשמשים כבית משותף מקצועי וטכני. המיזם בחר שלא להקים עמותה חדשה ובדרך זו להבהיר כי הינו גוף מתכלל ומאפשר של התהליך. המיזם מובל על ידי ועדת היגוי המשלבת מחזיקי עניין מהמגזרים השונים ומחזיקה בסמכויות לניהול ובקרה על המיזם. במקביל פועלת ועדה ביצועית מטעם ועדת ההיגוי לניהול השוטף, פורום עמותות ופורום צעירים ערבים מובילים.

החזון

• פריצת דרך באחוז הערבים האקדמאים ובעלי 12+ שנות לימוד המועסקים בתעסוקה הולמת בסקטור הפרטי
• מתן הזדמנות שווה לשילוב החברה הערבית בתעסוקה הולמת כישורים.
• שינוי עמדות בקרב המעסיקים: טיפול עומק בחסמים והטמעת תפיסת כדאיות עסקית בהעסקת האוכלוסייה הערבית.
• הגברת תרומת החברה הערבית לכלכלה הישראלית ולצמיחתה, לצד שיפור במצב הכלכלי והתעסוקתי בתוך החברה הערבית.
• מיגור האפליה והגברת הדו-קיום והחיים המשותפים בין יהודים וערבים בישראל.
טוחן מדיה - בניית אתרים