עמותת קו משווה


קו משווה הינה קואליציית מעסיקים שמטרתה קידום שוויון לאקדמאים ערבים. העמותה הוקמה ע"י דב לאוטמן ושותפים נוספים וכן מרבית איגודי המעסיקים במשק ובראשם התאחדות התעשיינים.

העמותה חרטה על דגלה לחולל סביבה עסקית שוויונית, הפתוחה להעסקת אקדמאים ערבים, ולהגדיל משמעותית את מספרם בעסקים (בחברות פרטיות וציבוריות), בתפקידים ההולמים את כישוריהם ומבטיחים תגמול מתאים.

"קו משווה" מקדמת את שינוי הגישה בעולם העסקי, פועלת לקליטתם של אקדמאים ערבים בחברות עסקיות בהתאם לכישוריהם ולא בהתאם למוצאם, ועוזרת למעסיקים ולמועמדים הערבים להצליח בתהליכי הגיוס, המיון והקליטה לטווח ארוך.

כממשק מקצועי בין העסקים לאקדמאים הערבים, פיתחה קו משווה כמה מרכזי פעילות: מרכז השמות, מרכז קריירה להשלמת כישורים עסקיים לאקדמאים ולסטודנטים, תוכנית הכוון קריירה לתיכונים, מרכז פיתוח ידע וכלים רב תרבותיים למנהלים בעסקים ומרכז ליווי וייעוץ לעסקים בתהליכי גיוס, מיון וקליטה.
 


קו משווה – תוכנית התיכונים

 

אינפורמציה חלקית ומועטה, העדר הכוונה והכנה מתאימה לקראת הלימודים והתעסוקה גורמים נזק לסיכוייו של התלמיד הערבי להיות אקדמאי מבוקש ושווה זכויות בשוק העסקים הישראלי.

 

הצרכים:


חשיפת הנוער הערבי ערב סיום התיכון לכל האינפורמציה הנדרשת כדי:

 • לבחור מקצוע לימוד לאחר שיקולים המשלבים נטיות לב, יכולות, ומודעות לצרכי שוק התעסוקה.
 • להבין את מושג הקריירה, את הצורך בתכנון מסלול קריירה ולהתייחס לבחירת התחום ומוסד הלימודים כשלב משמעותי ביותר במסלול.
 • להבין שדווקא על רקע החסמים בשוק העסקים, הם נדרשים למצוינות ולא לוויתור. לפגוש מודלים שהצליחו על מנת להמחיש שזה אפשרי.
 • לקבל עובדות ונתונים על: מוסדות מבוקשים, מקצועות העתיד, דרישות המעסיקים וכיו"ב.
 • להכיר את התרבות האקדמית והעסקית, שבה הם רוצים להשתלב, ואת 'כללי המשחק' לתהליך השתלבות שבסופו – תעסוקה הולמת.


הפתרון:


תוכנית להכוון קריירה לתיכונים.

 • במסגרת התוכנית פותח קורס לתיכונים שמכיל המידע המופיע בסעיף 1 – שלב הפיתוח, כולל ערכת הדרכה שתחולק לתלמידים כדי שישתפו את הוריהם.
 • יוכשרו מנחים/מורים מצטיינים מובטלים או במשרה חלקית שיעבירו התוכנית בתיכונים.
 • ישולבו עסקים/אנשי עסקים בתוכנית כחלק מהתנדבותם בחברה הערבית.
 • התכנית פועלת בעשרות בתי ספר ברחבי הארץ.
 • על בסיס תוכנית ההערכה המעצבת שתלווה הפיילוט - יוסקו מסקנות, יעודכנו התוכניות ויורחב היישום בבתי הספר.
 • ייעשה מאמץ לבנות בשיתוף עם בתי הספר פתרון לליווי לתלמידים המתלבטים .
 • ייערך מעקב ארוך טווח אחרי הבוגרים לצורכי למידה, הערכה ומדידה.
 • קו משווה תמשיך להיות מקור הידע, ההכשרה , העדכון והתמיכה למכשירים בשטח-לרבות פיתוח ערכות ההכשרה שיתעדכנו מדי תקופה.
 • קבוצת המדריכים תוכל להתרחב תמידית בהתאם לצורך ולתקציב.


מטרות התוכנית:

 • עלייה בכמות הסטודנטים הפונים למקצועות מבוקשים בשוק העסקים הישראלי.
 • ירידה בכמות הסטודנטים הנושרים בשנים הראשונות או כאלו הפונים לעבודה פחות מתאימה מתוך וויתור וחוסר אמון בסיכויי השתלבות בשוק העסקים.
 • שיפור בהישגי הסטודנטים החל משנת הלימודים הראשונה.
 • עלייה במספר הסטודנטים הלומדים במוסדות מבוקשים ע"י השוק.
 • עלייה באיכות המועמדים האקדמאיים היוצאים לשוק העסקים.
 • עלייה באחוזי שילוב האקדמאים הערבים בשוק העסקים הישראלי.
 • עליה בתחושת הביטחון והמסוגלות להשתלב בתעסוקה הולמת, כתחליף לתחושת התסכול והנחיתות הקיימת כיום.
 • עליה בדפוסי בחירה מושכלים ואישיים על בסיס מידע לעומת בחירה עמומה בעיקר על בסיס לחצים סביבתיים.


לאתר עמותת קו משווה
 


 
טוחן מדיה - בניית אתרים